Repetitiva uppgifter kostar företag pengar i form av förlorad produktivitet

Spenderar ni också onödig tid på repetitiva uppgifter dagligen? Ni är inte ensamma. En studie från 2017 utförd av DJS Research visar att kontorsarbetare världen över spenderar runt 69 dagar per år med administrativa uppgifter. Globalt handlar det om förlorad produktivitet på ungefär 40 biljoner kronor per år.

Automatisering är något som majoriteten av svenska kontorsmedarbetare uppger skulle öka deras produktivitet.

Repetitiva arbetsuppgifter

Med repetitiva arbetsuppgifter syftar vi på återkommande uppgifter som vi upprepar om och om igen. Dessa uppgifter så som att maila ett mail en gång i veckan eller att fylla i olika formulär är ofta inte tidskrävande men sammantaget blir de en onödig tidstjuv. Detta kan även leda till frustration, understimulans och missnöje hos medarbetarna om majoriteten av tiden går åt till att utföra uppgifter av denna typ.

Några vanligt förekommande exempel på detta som vi stöter på är utskick av återkommande mail (klipp och klistra), kopiering av data från mail till Excel, fildelning, godkännanden och attesteringar. Listan kan göras lång.

Automatisera

Även om medarbetare i Sverige är bland de produktivaste så spenderar vi mer än 20% av arbetstiden på annat än våra huvudsakliga arbetsuppgifter.

Föreställ dig att istället för att skriva det där mailet varje fredag om tidsrapportering att detta sköts automatiskt. Eller att istället för att föra över data från mail till Excel kunna få in det direkt i ett verktyg som skapar ett ärende eller skickar information till berörd kollega.  Vilka mer återkommande och så kallade ”no brainer” uppgifter utför ni idag?

Mycket av dessa uppgifter och tiden som ni går miste om går att automatisera. Detta innebär alltså att det finns mycket tid för er att hämta hem för att kunna spendera mer tid på er kärnverksamhet.

Alltså – när ni vill växla upp och ta nästa steg för att växa er verksamhet kan ni med fördel börja med att kolla på vilka arbetsuppgifter ni utför och vad ni kan automatisera. Detta är något som ungefär 4 av 5 kontorsarbetare efterfrågar.

Kontakta oss för dialog för dialog om vad ni kan automatisera

Prenumerera på vår blogg

Läs mer