Enzure utsedda till Gasellföretag!

Vi på Enzure har fått det glädjande beskedet att vi uppfyller de högt ställda kraven för ett Gasellföretag. Detta innebär bland annat att vi har ökat vår omsättning under de tre senaste åren och att vi har sunda finanser. Detta tycker vi är riktigt kul och riktar ett stort tack till våra kunder och framför allt våra duktiga medarbetare!

Vad är Gasellpriset och ett Gasellföretag? 

Varje år utser Dagens Industri de snabbast växande företagen i Sverige och ser till att de få berömmelse för sitt hårda arbete och sin framgång. Syftet med Di Gasell är att hylla och stödja svenskt näringsliv och företagare. Genom Gasellpriset motiverar de fler att våga satsa för att växa, inspirerar entreprenörer och lyfter fram goda förebilder.

Genom Gasellundersökningen rankar Di Gasell Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län och det är mindre än 1 % av Sveriges aktiebolag som uppfyller kraven som gasellföretag. Ett Gasellföretag är alltså ett företag som är litet och snabbväxande, som skapar flest nya jobb.

Kriterier (Alla kriterier måste uppfyllas för att utses till ett Gasellföretag):
  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.
Läs mer om Gasellpriset här!

Prenumerera på vår blogg

Läs mer