Användarmisstag – den största orsaken till förlorad data

Med dagens allt mer uppkopplade samhälle, ökat samarbete och flertalet tillgängliga molntjänster finns det en ökad risk för dataförlust bland företag. En fråga företag bör ställa sig är vad deras företagsdata är värt, om det är skyddat och huruvida de kan återskapa detta vid eventuell förlust. Aberdeen Group utförde en studie under 2013 som visar att över 70% av all data (i molnet) som tas bort eller förstörs är av misstag eller på grund av illvilja av missnöjda användare.

Innan molntjänster blev tillgängligt var det enklare att förstå var all data sparades. Ofta fanns det ett rack i källaren eller ett avlägset rum på kontoret där det stod servrar med hårddiskar, där företagets data sparades. Det fanns en tydlig fysisk punkt som kunde kopplas ihop med tanken. Här togs det ofta backuper på olika sätt så som på band, andra hårddiskar och så vidare. Behövde något återläsas så kunde det ta tid att hitta rätt, om det ens fanns kvar.

Nu när allting eller stora delar finns i molnet så är tanken på en backup inte likadan, ”det finns väl i molnet?”. Givetvis finns datat i molnet men backupen av inställningar och filer är ofta tidsbegränsad och kan skilja sig mellan tjänsterna om du exempelvis har råkat radera ett mail eller en fil. Även i Microsofts egna tjänster så som Exchange Online, Sharepoint och OneDrive skiljer det sig kraftigt.

Många har egentligen ingen aning vad som egentligen händer med data när det är i molnet. Filer som tas bort av misstag är en av de stora riskerna när ni jobbar med cloud-baserade samarbetsytor som exempelvis Teams. En studie som gjordes 2015 visade att den mänskliga faktorn var ansvarig för 24% av förlorat data när flera användare jobbar samtidigt i samma dokument.

En annan studie från 2013 visar att över 70% av all data (i molnet) som tas bort eller förstörs är av misstag eller illvilligt av slutanvändare. Data kan också försvinna på många andra sätt – exempelvis felkonfigureringar och synkroniseringsfel. Det finns många exempel på virus och så kallade ransomware som helt kan förstöra data, även i vanliga backuper.

Utöver de uppenbara arbetstimmar som har försvunnit och måste användas för att återskapa data vid eventuell förlust, antingen från grunden eller utifrån en äldre backup, så kan det också finnas en ekonomisk risk kopplad till förlorad data.

Vi rekommenderar företag att fundera över vilket data de har, huruvida det är kritiskt, vad det är värt och hur länge de kan vara utan det. Är viss typ av data kritiskt för företaget bör de se över hur de skyddar datat, huruvida det går att återskapa vid eventuell förlust och vilken tid det tar.

Kontakta gärna oss för dialog gällande er data.

Prenumerera på vår blogg

Läs mer