Hur mycket kostar ett driftstopp för ert företag? 

När det talas om driftstopp kopplat till IT är det många som tänker “det drabbar inte oss”. Faktum är att driftstopp inte är ovanligt och kostar svenska företag miljontals kronor. Enligt en undersökning som CA Technologies har genomfört ligger den årliga kostnaden kopplade till driftstopp för mindre bolag mellan 50-99 anställda på ca 2 miljoner kronor medan kostnaden för bolag med 100-249 anställda ligger på ca 4,5 miljoner kronor.

Vad kostar ett driftstopp för er?

Det finns både direkta och indirekta kostnader vid ett eventuellt driftstopp, bland annat de kostnader som uppstår för att åtgärda problemet. Kostnader som dock ofta glöms bort är förlorad arbetstid och eventuellt bortfall av försäljning. Nedan följer några exempel som kan vara relevanta för er vid uträkning av kostnaden för ett driftstopp:

Felsökningskostnad

Till att börja måste felet lokaliseras. Vad är felet och vad beror det på? Beroende på vilket, eller vilka system som har problem och hur komplex er IT-miljö är kan denna kostnad vara väldigt stor. Kostnaden består ofta av den faktiska kostnaden för den tid som läggs ned av anställd eller konsult för att lokalisera problemet. Även bortfall av arbetstid och förlorad försäljning bör räknas med.

Återställningskostnad 

När felet har lokaliserats kan arbetet med att åtgärda problemet påbörjas. Dels innebär detta åter igen kostnad i form av arbetstid för att exempelvis återläsa backuper. Lösningen kan även kräva inköp av ny hårdvara, exempelvis om en server har trasiga komponenter.

Bortfall av arbetstid

En stor ”osynlig” kostnad i samband med driftstopp är den förlorade arbetstiden. Om driftstoppet påverkar nätverket och åtkomst till internet eller applikationer som medarbetarna är beroende av för att utföra sitt arbete kan stora delar av verksamheten stå still. Hur många anställda drabbas av ned tiden och vad kostar de i lön?

Förlorade intäkter

Ytterligare en indirekt kostnad av driftstoppen är de förlorade intäkterna. Beroende på vad som påverkas av driftstoppet kan kostnaderna bli förödande. Vad kostar det exempelvis om butikens försäljningssystem inte går att bruka eller om er e-butik slutar fungera och inte kan ta emot beställningar under en hel dag?

Tillägg: Vad har ni för eventuella åtgärder att tillämpa, t.ex. arbete hemifrån, annat kontor?

Det finns flera exempel utöver de som vi nämner ovan på konsekvenser som kan drabba er beroende på bransch och verksamhet. Ni bör fundera över vilka konsekvenser just ni kan drabbas av, vad det kostar er och hur länge ni klarar av eventuella driftstopp.

Kontakta gärna oss för dialog om hur ni kan undvika eventuella driftstopp.

Prenumerera på vår blogg

Läs mer