Surface som tjänst

Få moderna redskap och fördela kostnaden över den tid som produkterna används

Surface som tjänst innebär bland annat:

  • Utökad garanti
  • Utbyte på plats
  • Kostnadskontroll
  • Moderna enheter