Svensk support

I takt med digitaliseringen och ökade kommunikationsmöjligheter har outsourcing ökat. Detta är något som vi upplever dagligen i vår vardag både privat och på jobbet. IT är en av de vanligt förekommande funktioner som outsourcas, inte minst supporten. Det är även vanligt att företag och leverantörer sköter detta utomlands på engelska. Även om du köper dina tjänster i Sverige behöver det nödvändigtvis inte betyda att supporten är på svenska. Detta tenderar att orsaka missnöje och ökade kostnader i form av förlorad arbetstid som en följd av språkförbistringar. Då vi är måna om kundnöjdhet och effektivitet erbjuder vi våra kunder support på Svenska. Det ska inte vara svårt och komplicerat att be om hjälp!

Outsourcing är inte dåligt

Outsourcing är inte något som är dåligt i sig. De vanligaste anledningarna för outsourcing av IT-supporten är framförallt de ekonomiska tillsammans med kvalité, ordning och reda samt flexibilitet. En outsourcad IT kan innebära effektivisering av bolaget, kostnadsbesparingar och framförallt ge möjligheten till att fokusera på kärnverksamheten. Om ni har en intern IT-ansvarig är det mer lönsamt att låta denna fokusera sin tid på att förbättra och utveckla miljön. Däremot anser vi att det är viktigt att supporten ges på ett språk där alla parter är bekväma för att det ska vara kostnadseffektivt och kvalitativt.

Support från Enzure

Vi erbjuder dig och dina kollegor kunnig samt svensk support (och engelska om det behövs) för att även de som inte är lika bekväma med IT-termer och/eller engelska ska känna sig bekväma med att be om hjälp och därmed kunna komma igång med sitt arbete så fort som möjligt igen när de har problem. Vår support är öppen under kontorstid helgfria vardagar och bemannas via telefon, chatt, e-post samt ärendeformulär.

Då behovet av support varierar från företag till företag erbjuder vi våra kunder både skräddarsydda och standardiserade tjänster, exempelvis har vi tagit fram olika support paket för Office 365. Dessutom ingår vårt grundpaket gratis för samtliga Office 365 kunder. Med support från Enzure får du bland annat:

  • Tillgång till support på svenska
  • Möjlighet till avtalade SLAer
  • Betala per användare
  • Flexibla avtal utan bindningstid
  • Tillgång till paketerade och skräddarsydda lösningar
  • Dokumentation
  • Fjärrstyrning
  • Återrapportering

Ta kontakt med oss idag för dialog om hur vi kan hjälpa er med support.

Prenumerera på vår blogg

Läs mer