Microsoft Azure

Azure är en kombination av Microsofts smarta moln- och plattformstjänster och deras säkra datacenter runt om i världen.

Med hjälp av Azure och Enzure kan ni bland annat snabbt få tillgång till virtuella servrar, lagring, backuper och andra viktiga IT-funktioner utan att behöva hantera detta själva. I Azure behöver ni dessutom inte betala för mer än vad ni utnyttjar.