Fokusområden och tjänster

Konsultering

Hårdvara

Exempel tjänster:
eSHOP
Produktnära tjänster
Surface som tjänst
Återvinning