Fokusområden och tjänster

Konsultering

Drift- och Molntjänster

Hårdvara

Exempel tjänster:
eSHOP
Produktnära tjänster
Återvinning